Fysioterapi med​ offentlig avtale og frikortordning

Timebestilling

ring 32159820

eller send e-post 


Sende Epost

Fysioterapi - Manuellterapi - Psykomotorisk Fysioterapi - Ultralyddiagnostikk (muskelskjelett)

Hole fysioterapi DA er en lokal fysioterapiklinikk med kompetanse på generell fysioterapi, spesialkompetanse på muskel-skjelett lidelser samt psykomotorisk problemstilling. Vår Manuellterapeut er primærkontakt med spesialisthenvisning og sykemeldingsrett. Vi har lang erfaring med behandling av diverse plager i bevege apparatet samt psykosomatiske lidelser. Pris for behandling reguleres av offentlige takster. Fra 1. januar 2021 er det ett felles egenandelstak for alle tjenestene som utløser godkjente egenandeler. Du får frikortet etter at du har betalt over 2460 kroner i egenandeler.(lege,fysioterapi,medisiner osv) Har du betalt for mye, blir det du har krav på automatisk tilbakebetalt. Frikortet og vedtaksbrevet finner du når du logger deg inn på helsenorge.no.

                                                 Ultralydundersøkelse av muskel/skjelett er i 2021 også under offentlig takstordning hos avtalefysioterapeuter.  
Vi har tett kontakt med kommunehelsetjenesten og lokale, interkommunale fastlegekontor


Fysioterapeut

Generell fysioterapi, rehabilitering, smertebehandling, trenings terapi, oppfølgning. LIV BÆRA GRØTNES

[email protected]

Manuellterapeut MSc

Primærkontakt for muskel-skjelett

Henvisning, sykemeldingsrett, 

Ultralyddiagnostikk Muskel/skjelett

Mastergrad fra Univeristy of Melbourne AUS, samt Mastergrad fra Universitetet i Bergen.


ALEXANDER JACOBSEN

[email protected] 


Psykomotorisk Fysioterapeut

Tar utgangspunkt i sammenheng mellom muskelspenninger og følelser. Traumatiske hendelser, sykdom eller langvarige belastninger påvirker kroppen, dette kan gi utslag i bl.a. økt anspenthet. Over tid kan det gi symptomer som hodepine, svimmelhet, smerte i muskulatur og tretthetsfølelse.  


EVA VERONIKA SMEBY

[email protected]

Trening

Treningssal er primært rettet til pasienter i aktiv behandling, men det er også mulighet å kjøpe månedskort og få tildelt kode til treningssalInformasjonsfilmer

Latest Posts